Poznań Mentoring Walk
Aplikacja mobilna PMW

Aplikacja mobilna PMW już do pobrania

Dzień dobry

Od dzisiaj możecie pobierać aplikację mobilna przygotowaną dla Poznań Mentoring Walk przez naszego partnera technologicznego, firmę Globe Group. Aplikacja jest dostępna w chwili obecnej na dwie platformy: iOS (urządzenia Apple) oraz Android.

UWAGA: pojawiła się poprawiona wersja aplikacji, jeśli masz problemy z otwarciem zakładki mentorzy lub wiadomości, skasuj aplikację z urządzenia i pobierz ją ponownie.

Przykładowe ekrany pochodzą z wersji aplikacji na urządzenia iOS.

W aplikacji znajdziecie informacje dotyczące:

Aplikację możesz pobrać z: