Poznań Mentoring Walk

Poznań Mentoring Walk

Poznań Mentoring Walk jest wydarzeniem inspirowanym działaniami międzynarodowej organizacji Vital Voices Global Partnership, którą w 1997 roku założyły Hillary Clinton i Madeleine Albright. Pierwsza Dama Ameryki i była Sekretarz Stanu postanowiła wspierać kobiety w ramach idei „prawa człowieka to prawa kobiet, a prawa kobiet to prawa człowieka”.

Rynn Rysuje dla Poznań Mentoring Walk

Przedstawicielstwo Vital Voices w Polsce funkcjonuje od 2010 roku. Misją Vital Voices Chapter Poland jest inwestowanie w kobiety o potencjale przywódczym w Polsce, Europie i Azji. Już ponad 500 liderek rozwijało swoje kompetencje w zakresie przywództwa dzięki działalności fundacji.

Poprzez Poznań Mentoring Walk tworzymy przestrzeń dla liderek do wymiany doświadczeń, wzajemnej inspiracji i ciągłego rozwoju. Jednocześnie jest to doskonała okazja do poznania przedstawicieli lokalnych organizacji biznesowych oraz środowiska kultury i sztuki.

W 2017 roku odbyła się pierwsza edycja Poznań Mentoring Walk w Poznaniu.

Poznań Mentoring Walk jest miejscem budowania relacji zmieniających rzeczywistość.

Poznan Mentoring Walk is an event inspired by Vital Voices Global Partnership – an international organisation established in 1997 by Hillary Clinton and Madeleine Albright. The former First Lady and Secretary of State decided to support women pursuant to a motto „human rights are women’s rights and women’s right are human rights”.

Representatives of Vital Voices operates in Poland since 2010. Its mission is to invest in women who possess leadership potential in Poland, Europe and Asia. Over 500 female leaders have already developed their skills in leadership thanks to the foundation.
By means of Poznan Mentoring Walk we create space for female leaders to develop, exchange experiences and inspirations. Simultaneously, it is a perfect opportunity to get to know representatives of local businesses as well as cultural and artistic environment.

Poznan Mentoring Walk is a place for building relationships changing the reality.